< class="container">
< class="box box1"> < class="container"> < class="swiper-container"> < class="swiper-wrapper"> < class="swiper-slide">< class="swiper-slide">< class="swiper-slide"> < class="swiper-pagination"> < class="box box1"> < class="container"> < class="con"> < class="row"> < class="col-lg-6"> < class="col-lg-6">

2.4G无线窗口对讲机

< class="ms">


2.4G无线对讲机技术参数:

直流稳压电源:直流800mA

工作电流:300mA

频响范围:100Hz-3.5KHz

音频失真度:≤3%

喇叭功率:4Ω2W

发射频率:2.400GHz-2.483GHz

传输信道:70个信道

发射功率:+3dBm

传输距离:5米


上一个产品

< class="xx">

功能详述:

<>

取代了有线送话器,采用2.4G无线传输,柜员可全方位进行对讲,无啸叫、无串扰、无延滞,传输距离5米(可调整),超出距离自动关闭音频信号。使整个柜台变得更整洁、更美观。
 

< class="box footing"> < class="container"> < class="row"> < class="col-lg-8"> < class="col-lg-4">

闽ICP备05026696号   版权所有:华人金融器材

< class="t-c" style="height:0;overflow:hidden;">技术支持:上海利钢金融信息服务股份有限公司