< class="container">
< class="box box1"> < class="container"> < class="swiper-container"> < class="swiper-wrapper"> < class="swiper-slide">< class="swiper-slide">< class="swiper-slide"> < class="swiper-pagination"> < class="box box1"> < class="container"> < class="con"> < class="row"> < class="col-lg-6"> < class="col-lg-6">

银行窗口对讲机HD-3BS

< class="ms">


HD-3BS技术参数:

直流稳压电源:直流12V/500mA

工作电流:300mA

拾音距离:80cm

频响范围:100Hz-3.5KHz

音频失真度:≤3%

信噪比:≧100dB

喇叭功率:4Ω2W


上一个产品

< class="xx">

功能详述:

<>

主机半金属,塑料副机,专业音响芯片处理,监听语音输出,可外置录音,主副机一线连接,内置语音输入,自带服务用语功能。

< class="box footing"> < class="container"> < class="row"> < class="col-lg-8"> < class="col-lg-4">

闽ICP备05026696号   版权所有:华人金融器材

< class="t-c" style="height:0;overflow:hidden;">技术支持:上海利钢金融信息服务股份有限公司